Bảo hiểm sức khỏe nhân viên - PVI Care Hotline 0913 591 598

Thông tin cần biết

Thời gian chờ trong bảo hiểm sức khỏe là gì?

Trong các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe sẽ áp dụng khoảng thời gian chờ cho những quyền lợi cụ thể, trong thời gian này thì các quyền lợi bảo hiểm nếu phát sinh sẽ không được bồi thường, thông thường thời gian chờ tiêu chuẩn sẽ là:

  •    + 0 ngày đối với tai nạn
  •    + 30 ngày đối với bệnh thông thường
  •    + 365 ngày đối với bệnh đặc biệt và có sẵn
  •    + 365 ngày đối với quyền lợi thai sản ( sinh đẻ)

Nếu nhóm tham gia từ 50 nhân viên trở lên hoặc đã tham gia từ công ty bảo hiểm khác đủ 12 tháng sẽ MIỄN TOÀN BỘ thời gian chờ.

Tỷ lệ bồi thường sẽ ảnh hưởng đến phí tái tục bảo hiểm hay không?

Các công ty bảo hiểm sẽ căn cứ trên tỷ lệ bồi thường để quyết định về phương án tái tục năm tiếp theo như tăng phí, giảm phí hay thậm chí hạn chế một số điều kiện điều khoản. Lưu ý pháp luật bảo hiểm không bắt buộc các công ty bảo hiểm cam kết tái tục cho đơn bảo hiểm năm sau

Quyền lợi bảo hiểm PVI Care

Biểu phí bảo hiểm PVI Care

Liên hệ mua ngay hoặc yêu cầu tư vấn chi tiết:  0913 591 598

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm dịch vụ và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với chi phi phí hợp lý nhất

Bảo Hiểm Sài Gòn

0913 591 598