Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Sản phẩm ưu việt từ PVI Sài Gòn

Hotline: 0913 591 598

Bảo Hiểm Thiết Bị Máy Móc Chủ Đầu Tư

Bảo hiểm cho các máy móc thiết bị bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm như: thiên tai, cháy nổ, lật đổ, đâm va … trong phạm vi công trường thi công

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các máy móc thiết bị bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm như: thiên tai, cháy nổ, lật đổ, đâm va … trong phạm vi công trường thi công.

Đối tượng bảo hiểm

Máy móc và trang thiết bị xây dựng/lắp đặt thuộc quyền sở hữu của chủ thầu hay do chủ thầu thuê mướn như: máy ủi, máy xúc, máy nghiền, xe lu, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm…

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị máy móc). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc, địa điểm bảo hiểm cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

Bảo Hiểm Đổ Vỡ Máy Móc

Bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém…

Phạm vi Bảo hiểm 

Bảo hiểm cho các máy móc bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như sai sót trong khi đúc và khuyết tật của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, lỗi tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão và các nguyên nhân khác không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm

Đối tượng khách hàng

Các chủ xí nghiệp/ nhà máy sản xuất, người cho thuê máy móc thiết bị, người đi thuê máy móc thiết bị, người sử dụng máy móc

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị máy móc). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

Bảo Hiểm Công Trình Dân Dụng Hoàn Thành

Bảo hiểm cho các tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào; Động đất, núi lửa, sóng thần…

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho các tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân sau đây:

 1. Hỏa hoạn, sét, nổ, các phương tiện trên bộ, dưới nước va chạm vào;
 2. Va chạm bởi máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
 3. Động đất, núi lửa, sóng thần;
 4. Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ mạnh hơn cấp 8 theo thang độ Beaufort);
 5. Lũ hoặc lụt, tác động của sóng hay nước;
 6. Lún sụt, đất lở, đá lở hay những dịch chuyển khác của đất;
 7. Sương giá, tuyết lở, băng;
 8. Sự phá hoại của những cá nhân đơn lẻ;

Đối tượng khách hàng được bảo hiểm

Chủ sở hữu công trình, người có nghĩa vụ trông nom, sử dụng công trình

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị công trình). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất Công trình cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Lắp Đặt

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Rủi ro chính có thể được bảo hiểm: Cháy, nổ, thiên tai, lũ lụt, trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ 3…

Đối tượng khách hàng được bảo hiểm

Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (kỹ sư, kiến trúc sư…)

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị công trình). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất Công trình cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…)

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những tổn thất phát sinh tron quá trình xây lắp công trình (như công trình xây dựng nhà ở, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, công trình thủy lợi, công trình dân dụng…).

Rủi ro chính có thể được bảo hiểm: Cháy, nổ, thiên tai, lũ lụt, trách nhiệm phát sinh đối với bên thứ 3…

Đối tượng khách hàng được bảo hiểm

Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (kỹ sư, kiến trúc sư…)

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị công trình). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất Công trình cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau

Bảo hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của thông tư 220TT/2010/ BTC ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc…

Giới thiệu  

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro cháy, nổ tuân thủ theo quy định của thông tư 220TT/2010/ BTC  ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010 quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tham khảo thông tư 220TT/2010/ BTC : TẠI ĐÂY

Đối tượng được bảo hiểm

 • Nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo
 • Máy móc thiết bị
 • Các loại hàng hoá, vật tư, tài sản khác

Khách hàng

Các chủ doanh nghiệp có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và khoản 7 điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi  cháy, sét đánh, nổ theo quy định trong Thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

 • Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.
 • Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh
Bảo Hiểm Hỏa Hoạn Và Các Rủi Ro Đặc Biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh, bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm…

Giới thiệu về nghiệp vụ   

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh,  bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.

Đối tượng được bảo hiểm

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc
 • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư

Đối tượng khách hàng

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng,…

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

 • Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
 • Rủi ro “B”: Nổ
 • Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng
 • Rủi ro “E”:Thiệt hại do hành động ác ý
 • Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun
 • Rủi ro “G”: Giông và bão
 • Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt
 • Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
 • Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật
Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản…

Giới thiệu về nghiệp vụ  

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là hình thức bảo hiểm mọi rủi ro ngoài những rủi ro bị loại trừ được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc
 • Các trang thiết bị, máy móc thiết bị
 • Hàng hoá, vật tư 

Đối tượng khách hàng

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy, chủ kho hàng…

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi những nguyên nhân không bị loại trừ theo quy tắc Bảo hiểm Mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm Mọi Rủi Ro Nhà Tư Nhân

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm mà PVI sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tòa nhà, ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong quy tắc của PVI…

Giới thiệu 

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm mà PVI sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với tòa nhà, ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm trong quy tắc của PVI.

 Hiện nay bảo hiểm PVI đang triển khai chương trình khuyến mại bảo hiểm nhà tư nhân “An cư lạc nghiệp“ với rất nhiều phần quà hấp dẫn cùng mức phí vô cùng hợp lý

Đối tượng bảo hiểm

 • Ngôi nhà hoặc căn hộ chỉ dùng để ở trên lãnh thổ Việt Nam
 • Tài sản bên trong
 • Nhà chung cư có chiều cao từ 5 tầng trở lên, thời gian kể từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng không quá 25 năm
 •  Nhà liền kề, biệt thự có đường vào nhà rộng tối thiểu 4m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ. Thời gian từ khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng không quá 25 năm
 •  Tài sản bên trong: là tất cả đồ đạc, dụng cụ gia đình và các tài sản khác đặt bên trong Ngôi nhà phù hợp với quy tắc của PVI

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:

 1. Cháy (bao gồm sét đánh)
 2. Nổ
 3. Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn)
 4. Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
 5. Va chạm với ngôi nhà
 6. Trộm cướp

Ngoài ra, người được bảo hiểm còn được hỗ trợ thêm các quyền lợi liên quan đến chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí thuê nhà sau tổn thất

Bảo Hiểm Gián Đoạn Kinh Doanh

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra…

Giới thiệu  

Bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.

Đối tượng khách hàng

Các chủ sở hữu tài sản hoặc sử dụng tài sản như: chủ xí nghiệp, chủ nhà máy,… với điều kiện đã tham gia bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt hoặc mọi rủi ro tài sản

Phạm vi bảo hiểm

 • Bồi thường cho mất “lợi nhuận kinh doanh” và “các chi phí cố định” (nếu có) mà Người được bảo hiểm phải tiếp tục chi trả trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ, cản trở hoặc bị ảnh hưởng do các thiệt hại vật chất bất ngờ được bảo hiểm xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.
 • Ngoài ra Người bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm các chi phí chi thêm để giảm thiểu tổn thất do hậu quả của việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Ví dụ: Chi phí tạm thuê nhà xưởng hoặc máy móc, chi phí tăng ca, cước phí vận chuyển khẩn cấp,…

Các chi phí không trực tiếp giảm thiểu tổn thất của việc gián đoạn kinh doanh chỉ được bồi thường nếu có thỏa thuận riêng

Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải mọi thắc mắc về sản phẩm dịch vụ, đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với chi phí hợp lý nhất.

Bảo Hiểm Sài Gòn

0913 591 598