Bảo Hiểm Xây Dựng

Sản phẩm ưu việt từ PVI Sài Gòn

NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM MUA BẢO HIỂM XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN THỨ 3

Thông tư 65-TC/ĐTPT của bộ tài chính hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm cho công trình xây dựng đã quy định: việc mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt là bắt buộc đối với các dự án đầu tư xây dựng. Đối tượng liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng có thể là các cán bộ tư vấn thiết kế lập dự toán đang cần tính chi phí bảo hiểm trong dự toán; Có thể là chủ đầu tư hay chủ thầu đang cần mua bảo hiểm công trình xây dựng.

Mua bảo hiểm trở thành việc bắt buộc của cả phía chủ đầu tư cũng như các chủ thầu xây dựng trong để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XẬY DỰNG

– Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác

– Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng

– Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng

– Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ phận của quá trình xây dựng

– Tài sản sẵn có trên và trong phạm vi công trường thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom, kiểm soát của

người được bảo hiểm

– Trách nhiệm đối với người thứ ba.

AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG RA MUA BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

–  Bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư (hoặc ban quản lý dự án). Trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trúng thầu thì nhà thầu thực hiện việc mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể đồng thời là người được bảo hiểm.

– Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Phần thiệt hại vật chất

Các rủi ro được bảo hiểm :

 Cháy, sét đánh, nổ hóa học, trộm cướp. 

– Nổ vật lý, đoản mạch, các nguyên nhân về điện.

– Bão, lũ ,lụt, động đất.

– Hành động ác ý, bất cẩn, sơ xuất, thiếu kỹ năng.

– Tổn thất trong quá trình chạy thử ( đối với công trình lắp đặt )

– Chi phí dọn dẹp hiện trường.

– Tổn thất vật chất với các tài sản hiện có xung quanh.

Mức bồi thường đối với từng hạng mục tài sản ghi trong hợp đồng bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục tài sản đó và trong phạm vi hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự kiện bảo hiểm (nếu có). Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Phần trách nhiệm với người thứ 3

Trong phạm vi các số tiền bảo hiểm quy định trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm những số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do việc gây ra:

a) Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba (chết hay không chết người)

b) Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba

Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh với điều kiện những thiệt hại nêu trên có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm tại khu vực công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những yêu cầu bồi thường được chấp nhận thanh toán, ngoài các khoản chi phí phải trả thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thêm cho người được bảo hiểm:

– Tất cả chi phí pháp lý mà bên nguyên đơn đòi được từ người được bảo hiểm;

– Tất cả các chi phí đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm,Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm thuộc phần này không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Hậu quả từ những tai nạn thi công  gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người xung quanh công trình như thế này sẽ được bồi thường bởi phần bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba

PHÍ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Thông tin cần thiết để tính phí bảo hiểm: Giá trị bảo hiểm, vị trí công trình, loại hình thi công….

Phí bảo hiểm = Giá trị * tỷ lệ phí

Trong đó Tỷ lệ phí do công ty bảo hiểm quyết định phụ thuộc vào độ rủi ro của công trình.
Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm dịch vụ và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất với chi phi phí hợp lý nhất

Bảo Hiểm Sài Gòn

0913 591 598